Χάθηκε στο "παζάρι" κυβέρνησης - τρόικας το μειωμένο επιτόκιο για εισοδήματα 15.000 - 30.000
Ζούντα Αντιγόνη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/04/2013

Με “εκπτώσεις” σε βάρος των δανειοληπτών, προκειμένου να διασφαλίζονται οι τράπεζες, κατέληξαν κυβέρνηση - τρόικα στη “ρύθμιση” για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, παρέχοντας στην ουσία έναν διακανονισμό με επιμήκυνση, εντόκως, με μικρότερες μηνιαίες δόσεις για περιορισμένο διάστημα στη μεγάλη μερίδα των δυνητικών δικαιούχων.

Τετραετής περίοδος χάριτος με τοκοπληρωμή, εξάμηνο μηδενικών καταβολών για ανέργους

Όπως ο ίδιος ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης ομολόγησε, ουσιαστικά παραχωρώντας στη διαπραγμάτευση με την τρόικα το ύψος του επιτοκίου για εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ που θα διατηρείται στο τρέχον της αρχικής σύμβασης (αντί του 1,5% για όλους που προβλεπόταν αρχικά), πήρε ως “αντάλλαγμα” καλύτερη μεταχείριση των ανέργων και των ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι κ.λπ.), μικρότερο επιτόκιο (1,5%) για εισοδήματα έως 15.000 ευρώ και μικρότερο όριο μείωσης εισοδημάτων από 20% (έναντι 35%).

Κατέστησε σαφές ότι πρόκειται για τροποποίηση της πρότασής του τον περασμένο Νοέμβριο, δηλαδή αφορά αποκλειστικά ενήμερους δανειολήπτες με ενυπόθηκα δάνεια, σημειώνοντας ότι οι υπόλοιποι μπορούν πάντα να ενταχθούν στον γνωστό και προσεχώς αναμορφωμένο νόμο Κατσέλη, προχωρώντας δικαστικά, που πάντως μέχρι σήμερα έχει αποτύχει παταγωδώς στην εφαρμογή του.

Ειδικότερα το “ψαλιδισμένο” πλαίσιο διευκολύνσεων δανειοληπτών αφορά τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ (αρχικά προβλεπόταν έως 200.000 για πολύτεκνους). Ουσιαστικά απευθύνεται σε δανειολήπτες στεγαστικών δανείων ή άλλων δανείων με προσημείωση ακινήτου.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:

* Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

* Όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο),

* Άνεργοι,

με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ.) έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 1.1.2010. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 5.000, δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Όπως αναφέρθηκε, το μέσο καθαρό ετήσιο εισόδημα το 2011 ήταν 21.590 ευρώ.

Πάντως, ως ενήμερος οφειλέτης ορίζεται εκείνος που “μπορεί ακόμα να πληρώνει”, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, κάτι που ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί λεπτομερώς. Αναφέρθηκε ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να έχει καταγγελθεί η σύμβαση, να μην έχει γίνει απαιτητό (“κόκκινο”) το δάνειο. Επίσης μπορούν να ενταχθούν και δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις με τις τράπεζες, με επικαιροποίηση στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης.

Ως προϋποθέσεις υπαγωγής ορίζονται:

* Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ (τρέχουσες τιμές).

* Το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

* Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου προβλέπεται περίοδος “χάριτος” τεσσάρων ετών (48 μηνών), κατά την οποία γίνεται τοκοπληρωμή αλλά σε κάθε περίπτωση η μηνιαία καταβολή μειώνεται στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού.

Η μεγάλη “έκπτωση” της κυβέρνησης συνίσταται στον καθορισμό του επιτοκίου που θα τρέχει κατά την τετραετή περίοδο χάριτος, καθώς “υπήρξε διαφωνία με την τρόικα” κι έτσι για εισοδήματα πάνω από 15.000 (και έως 30.000), διατηρείται το συμβατικό επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ως έχει. Ωστόσο, για εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο μειώνεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και βάσει αυτού υπολογίζεται η μηνιαία δόση, ενώ για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας παρέχεται και δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών -που χαρακτηρίστηκε “έξτρα μπόνους”- εντός της περιόδου χάριτος, το οποίο μπορεί να είναι και “σπαστό” (π.χ. 3+3 μήνες). Οι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ενώ θα υπάρξει πρόβλεψη και για εκείνους που έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας.

Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης. Το δε ανεξόφλητο θα κεφαλαιοποιείται (τοκίζεται).

Όπως επισημάνθηκε η ρύθμιση θα είναι υποχρεωτική για τις τράπεζες που πάντως θα βρίσκεται υπό την αιγίδα της ΤτΕ που θα είναι ο ρυθμιστής και θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. Όταν μεταβάλλεται το εισόδημα του δανειολήπτη, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα την τράπεζα, η οποία πάντως μπορεί να ελέγχει τον οφειλέτη μια φορά τον χρόνο.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης πρόγραμμα που σκοπεύουν να εφαρμόσουν οι τράπεζες για επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και βελτίωση του “Τειρεσία” για τους επιχειρηματίες, με αξιολόγησή τους υπό τις συνέπειες της κρίσης.

Επιπλέον προβλέπεται επικαιροποίηση και εξορθολογισμός του νόμου 3869/2010 ("νόμος Κατσέλη") με τη συμφωνία του 50%+1 των πιστωτών (αντί του 100%) για εξωδικαστικό συμβιβασμό, θεσπίζεται θεσμός διαμεσολάβησης σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης κ.ά. Παράλληλα, προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη και με την έκδοση απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton