Η κυβερνητική πρόταση για την παραπομπή Παπακωνσταντίνου
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/01/2013

"Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου φέρεται να αλλοίωσε το περιεχόμενο του ψηφιακού δίσκου (CD), της λεγόμενης 'λίστας Λαγκάρντ', κατά παράβαση των καθηκόντων του, ως υπουργού Οικονομικών, η δε αλλοίωση αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου, παρ' ότι παρέλαβε την αρχική λίστα μέσω CD και όφειλε να την παραδώσει αυτούσια, όπως την παρέλαβε, στις αρμόδιες αρχές για φορολογικό έλεγχο, εντούτοις, σύμφωνα με τις ενδείξεις, επεξεργάστηκε την εν λόγω λίστα, παρεμβαίνοντας ουσιωδώς σ' αυτή, και παραδίδοντάς την υπό μορφή φορητής μονάδας αποθήκευσης (USB). Πλέον αυτού δε, από τη διενέργεια ελέγχου και αντιπαραβολής των ονομάτων των αναφερομένων στο USB (2.059 ηλεκτρονικά αρχεία) με αυτά που περιλαμβάνονται στην αυθεντική 'λίστα Λαγκάρντ' (2.062), σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προέκυψε ότι από την αρχική λίστα είχαν διαγραφεί τρία (3) ονόματα, τα οποία ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε, κατ' άρθρο 154 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής, την άσκηση δίωξης κατά του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ.) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), επειδή, ενώ είχε την υποχρέωση, ως υπουργός Οικονομικών, να παραδώσει αυτούσια την αρχική λίστα με τα 2.062 ηλεκτρονικά αρχεία στις αρμόδιες αρχές για φορολογικό έλεγχο, όπως ακριβώς την παρέλαβε, δηλαδή μέσω CD, εντούτοις παρέδωσε μια λίστα με 2.059 αρχεία μέσω USB, δημιουργώντας έτσι τη βάσιμη υπόνοια ότι προέβη σε διαγραφή τριών (3) ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία ανήκουν σε συγγενικά του πρόσωπα, προσπορίζοντας έτσι στους διαγραφέντες από τη λίστα συγγενείς του και πιθανώς σε τρίτους οικονομικό όφελος, λόγω της αποφυγής φορολογικού ελέγχου, και προκαλώντας ταυτόχρονα αντίστοιχη βλάβη σε βάρος του Δημοσίου, οι δε ενδείξεις ενοχής του στηρίζονται στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι είχε τόσο τη δυνατότητα όσο και το κίνητρο να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, καθιστώντας έτσι τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του ερευνητέα κατά τον νόμο.

Αν η Ολομέλεια της Βουλής αποδεχθεί την προκείμενη πρόταση και αποφασίσει τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (άρθρο 5 παρ. 2 ν. 3126/2003), η επιτροπή αυτή θα έχει όλες τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν αυτός ενεργεί προκαταρκτική εξέταση (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3126/2003).

Κατά συνέπεια, στα καθήκοντα της επιτροπής αυτής ανήκει η διευκρίνιση, μεταξύ άλλων, και του θέματος της παρέλευσης ή μη της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 86 παρ. 3, εδ. ε' του Συντάγματος, όπως, επίσης, σ' αυτή την επιτροπή ανήκει και η εκτίμηση, εάν η συγκεκριμένη πράξη της νόθευσης εγγράφου, που φέρεται να έχει τελέσει ο ως άνω υπουργός, εντάσσεται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του ή εκφεύγει αυτού.

Το πόρισμα της επιτροπής θα τεθεί υπόψη της Ολομέλειας της Βουλής η οποία θα αποφασίσει σχετικά, κατά το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής και τον ν. 3126/2003.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άσκηση δίωξης κατά του πρώην υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ.) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) και τη συζήτηση της πρότασης αυτής στην Ολομέλεια της Βουλής (άρθρο 155 του Κανονισμού της Βουλής), με σκοπό τη λήψη ή μη απόφασης για τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις.

Αθήνα, 31.12.2012

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ"

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton