1999-2011: Διαμετρικά αντίθετη η «πορεία» της ανεργίας στην Ελλάδα και στη Γερμανία
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/12/2012

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

Αν δεν αλλάξει ριζικά η δομή της Ευρωζώνης (με ένα πραγματικά σημαντικό αναδιανεμητικό κοινό προϋπολογισμό και τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δανείζει τα κράτη-μέλη της) το μέλλον της θα καταστεί προβληματικό

Τα δύο μεγαλύτερα από τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η διεθνής οικονομική κρίση και η πολιτική που εφαρμόζεται για την αντιμετώπισή τους στην Ευρωζώνη, και περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος της, στην Ελλάδα, είναι η συνεχής αύξηση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τη σχέση ανεργίας και ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (δηλαδή την ανάπτυξη) στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε τη σχέση των μεταβολών δημόσιου χρέους και ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές στα δύο κράτη. Τα σχετικά στοιχεία είναι από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (της Eurostat).

Επιλέξαμε την εξέταση των δύο αυτών κρατών διότι η μεν Ελλάδα είναι το πιο αντιπροσωπευτικό κράτος του Νότου της Ευρωζώνης, με το τεράστιο δημόσιο χρέος και το συνεχώς συρρικνούμενο ΑΕΠ και τη Γερμανία ως το επίσης πιο αντιπροσωπευτικό κράτος του Βορρά της Ευρωζώνης, το οποίο έχει αποσπάσει τη μερίδα του λέοντος από τα οφέλη που προέκυψαν από τη λειτουργία της.

Στην 1η και 2η στήλη του πρώτου μέρους του Πίνακα που ακολουθεί δίνεται το ΑΕΠ σε εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές στην Ελλάδα και στη Γερμανία την περίοδο 1999-2011, στη 3η και στην 4η οι άνεργοι σε χιλιάδες και στην 5η και στην 6η το ποσοστό ανεργίας. Στην 1η γραμμή του δεύτερου μέρους του Πίνακα 1 δίνονται οι ποσοστιαίες μεταβολές των στοιχείων του πρώτου μέρους το 2007 σε σχέση με το 1999 και στη δεύτερη γραμμή το 2011 σε σχέση με το 2007. Η διαίρεση της περιόδου 1999-2011 σε δύο υποπεριόδους γίνεται προκειμένου να εξετάσουμε τις διαφορές των επιπτώσεων της κρίσης και του τρόπου αντιμετώπισής της στην ανάπτυξη και στην ανεργία στα δύο κράτη.

 

Από το δεύτερο μέρος του Πίνακα 1 φαίνεται ότι:

Το 2007 σε σχέση με το 1999 σημειώθηκε: αύξηση στο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και στα δύο κράτη, η οποία στην Ελλάδα ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη στη Γερμανία, σημαντική μείωση της ανεργίας και του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αλλά μικρή αύξησή τους στη Γερμανία. Την περίοδο, δηλαδή, αυτή στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική αρνητική σχέση ανάμεσα στη μεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και στην ανεργία (η αύξηση του ΑΕΠ μειώνει την ανεργία και αντίστροφα), ενώ στη Γερμανία δεν ισχύει η σχέση αυτή. Την περίοδο 1999-2007 στην Ελλάδα, χάρη τόσο στα κοινοτικά κονδύλια όσο στον μεγάλο δανεισμό κράτους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, σημειώνονταν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης (σχεδόν τριπλάσιοι εκείνων της Γερμανίας) με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία και το ποσοστό ανεργίας. Στη Γερμανία, αντίθετα, η ανάπτυξη ήταν χαμηλή και αντί, για μείωση, σημειώθηκε μικρή αύξηση της ανεργίας.

Το 2011 σε σχέση με το 2007 σημειώθηκε: μεγάλη μείωση στο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές στην Ελλάδα και μικρή αύξησή του στη Γερμανία, τεράστια αύξηση της ανεργίας και του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα και σημαντική μείωσή τους στη Γερμανία. Η αρνητική σχέση μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και ανεργίας την περίοδο αυτή ισχύει τόσο στην Ελλάδα, στην οποία είναι πολύ ισχυρή, όσο και στη Γερμανία στην οποία, όμως, είναι σχετικά χαλαρή. Αναλυτικότερα το 2008, δεύτερο χρόνο της περιόδου αυτής, ξέσπασε η διεθνής κρίση η οποία άρχισε να επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη το έτος εκείνο για να προκαλέσει βαθιά ύφεση το 2009 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και, φυσικά, την Ελλάδα και στη Γερμανία. Η Ελλάδα, με τη δήθεν «ισχυρή οικονομία» και το δυσθεώρητο δημόσιο χρέος και την αλόγιστη πολιτική και τις απαράδεκτες δηλώσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης που αναδείχτηκε στις εκλογές του 2009, εξαναγκάστηκε να υπογράψει τον Απρίλιο του 2010 τα ταπεινωτικά για τη χώρα μας Μνημόνια, που τη βύθισαν σε βαθύτερη ύφεση το 2010 και σε ακόμα πιο βαθιά το 2011, με αποτέλεσμα την εκτίναξη της ανεργίας στα ύψη. Αντίθετα η Γερμανία, με την πραγματικά ισχυρή οικονομία της και με τις μεταρρυθμίσεις που έκανε, ξεπέρασε την κρίση και μετά την ύφεση του 2009, ανέκαμψε με αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας.

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι εξαιτίας από τη μια μεριά των διαφορών στις δομές των οικονομιών της Ελλάδας και της Γερμανίας και από την άλλη της σκληρής πολιτικής λιτότητας των Μνημονίων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα τη δεύτερη περίοδο, οι μεταβολές στο ΑΕΠ κινήθηκαν σε αντίθετη κατεύθυνση απΆ ό,τι στη Γερμανία με αποτέλεσμα τη διόγκωση της ανεργίας στην Ελλάδα και τη μείωσή της στη Γερμανία. Στην Ελλάδα καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές έπαιξε η μεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ενώ στη Γερμανία ο ρόλος ήταν λιγότερο σημαντικός.

Η αντίθετη, όμως, πορεία Ελλάδας-Γερμανίας δεν οφείλεται μόνο στου λόγους που προαναφέρθηκαν. Οφείλεται και στη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ, ενός νομίσματος το οποίο είναι «αντίγραφο» του γερμανικού μάρκου, με άκαμπτους κανόνες οι οποίοι, για μεν τη Γερμανία δεν παρουσίαζαν κανένα πρόβλημα (με αποτέλεσμα να αυξήσει το πλεόνασμα της στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ τα πρώτα 10 έτη της λειτουργίας της Ευρωζώνης, έναντι 400 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη 20ετία!), ενώ για την Ελλάδα, όπως και για πολλές άλλες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, οι κανόνες αυτοί επιδείνωσαν τα ενδογενή προβλήματα των οικονομιών τους (ανάμεσα στα οποία είναι και η μεγάλη αύξηση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους). Αν δεν αλλάξει ριζικά η δομή της Ευρωζώνης (με ένα πραγματικά σημαντικό αναδιανεμητικό κοινό προϋπολογισμό και τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δανείζει τα κράτη-μέλη της) το μέλλον της θα καταστεί προβληματικό.

 

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton