Φαρμάκου συνέχεια
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2012

Του Δημήτρη ΠΑΡΘΕΝΗ*

Μπορεί λοιπόν να υπάρξει αριστερή ριζοσπαστική πολιτική προσεγγίζοντας το φάρμακο μόνο ως αγαθό, παραγνωρίζοντας την εμπορική του διάσταση;

Εισαγωγική παρατήρηση: Το κείμενο που ακολουθεί στοχεύει περισσότερο στο να προβάλει τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσουμε για να δημιουργήσουμε μια αριστερή πολιτική για το φάρμακο και όχι να προβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις.Το φάρμακο αποτελεί θεραπευτικό εργαλείο -όχι το μόνο- το οποίο προοδευτικά έγινε εμπόρευμα. Στη διαδικασία της μετουσίωσης αυτής που υπέστη διεκδικήθηκε από ουμανιστικές πολιτικές προσεγγίσεις ως αγαθό, στο οποίο κάθε ασθενής δικαιούται να έχει πρόσβαση.

Σε αυτή την προσέγγιση, όμως, αγνοήθηκε ατυχώς η εμπορική διάσταση του φαρμάκου, η οποία πίεζε με όρους αγοράς για τη χορήγησή του ακόμη κι όταν δεν ήταν απαραίτητο... Μπορεί λοιπόν να υπάρξει αριστερή ριζοσπαστική πολιτική προσεγγίζοντας το φάρμακο μόνο ως αγαθό, παραγνωρίζοντας την εμπορική του διάσταση;

Το φάρμακο ως θεραπευτικό μέσο καλείται να υπηρετήσει τον πάσχοντα και την αντιμετώπιση της νόσου και προφανώς όχι: α) τη βιομηχανία που το παράγει, β) τους ερευνητές που το δημιουργούν, γ) τα επιστημονικά κέντρα που διαχειρίζονται την εφαρμογή του, δ) ούτε, τέλος, τους επαγγελματίες που το διακινούν.

Δεν είναι προφανές ότι μια αριστερή ριζοσπαστική πολιτική για το φάρμακο προϋποθέτει την προστασία του από οικονομικές και επιστημονικές ελίτ που θέλουν να το διαχειριστούν πέρα από τη θεμελιακή του ιδιότητα;

Το φάρμακο, ως θεραπευτικό μέσο, δεν είναι στατικό, αντιθέτως εξελίσσεται και τροποποιείται, επιβεβαιώνονται ή περιορίζονται οι δράσεις του, αναδεικνύονται οι ανεπιθύμητες ενέργειές του, συχνά περιορίζεται και, τέλος, αντικαθίσταται. Το φάρμακο, δηλαδή, είναι ένα ζωντανό επιστημονικό ιατρικό θεραπευτικό μέσο που επιπλέον κουβαλά και την εμπορική του διάσταση που το καθιστά επιπλέον ιδιαίτερο και δύσκολο στη διαχείρισή του...

Είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε από ένα αριστερό ριζοσπαστικό πρίσμα το φάρμακο, αγνοώντας την ανάγκη για συνεχή επιστημονική εξέλιξη και βελτίωση του θεραπευτικού του ρόλου, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του;

Το φάρμακο, ως θεραπευτικό μέσο, αποτελεί χημικό παράγοντα -με τη στενότερη έννοια- που εισέρχεται στον οργανισμό και τα όρια θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και τοξίκωσης είναι πολλές φορές στενά και για τον λόγο αυτόν απαιτούνται υψηλής ακρίβειας ποιοτικοί έλεγχοι: α) δόσεις, περιεκτικότητες, φαρμακοτεχνικές μορφές, β) αυστηρές ενδείξεις χορήγησης, θεραπευτικά πρωτόκολλα, γ) έλεγχοι φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής, δ) βιοδιαθεσιμότητες, βιοϊσοδυναμίες.

Μπορεί, λοιπόν, να αρκείται μια αριστερή ριζοσπαστική πολιτική σε γενικόλογες προσεγγίσεις υποβαθμίζοντας την ανάγκη για αυστηρό θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και επιστημονικής αντιμετώπισης του θεραπευτικού μέσου;

Το φάρμακο, ως προϊόν, παρουσιάζει υψηλό κόστος παρασκευής, κυρίως γιατί: α) Έχει υψηλό κόστος η δημιουργία του (έρευνα, πειράματα σε ζώα, κλινικές μελέτες σε ασθενείς κ.λπ.), β) αποτελεί προϊόν υψηλού κόστους παρασκευής: ακρίβειες περιεκτικοτήτων, τυποποιήσεις, προστατευμένες συσκευασίες, επαναληπτικούς ελέγχους. γ) Τέλος, παρουσιάζει υψηλό κόστος διακίνησης.

Μπορεί να υπάρχει αριστερή πολιτική πρόταση χωρίς να απαντά στην ανάγκη δημιουργίας υποδομών για διεξαγωγή έρευνας, χωρίς αξιολογική επιστράτευση επιστημόνων ικανών να δημιουργήσουν ερευνητικά αποτελέσματα, αναγνωρισμένα στη διεθνή επιστημονική επικοινωνία, χωρίς επιστημονικά εξειδικευμένες υπηρεσίες ελέγχου;

Το φάρμακο, ως εμπόρευμα, έχει επίσης ιδιαιτερότητες: α) Παρουσιάζεται σαν αδήριτη ανάγκη η προμήθειά του, β) έχει αποκλειστικούς δρόμους εμπορικής διακίνησης, γ) μεσολαβούν ειδικοί επιστήμονες από τη φάση παραγωγής έως τη φάση κατανάλωσης.

Δικαιούται λοιπόν κανείς να παρακάμψει την ανάγκη για ριζοσπαστική αριστερή ανατροπή της γνωστής αθλιότητας που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια στην υπόθεση διακίνηση του φαρμάκου από όλους τους εμπλεκόμενους;

Συμπεραίνει λοιπόν κανείς πως αριστερή ριζοσπαστική πολιτική πρόταση για το φάρμακο με υπεραπλουστεύσεις, πρόχειρες λογιστικές προσεγγίσεις, λαϊκιστικού τύπου συνθήματα δεν υπάρχει. Αντιθέτως απαιτείται η ανάδειξη και στερέωση μιας φαρμακολογικής αντιμετώπισης χωρίς φοβικές αναστολές στο «τεχνοκρατικό» κριτήριο που πρέπει να διέπει τις πολιτικές προτάσεις με κριτήρια: 1. Το φάρμακο είναι θεραπευτικό μέσο και όχι καταναλωτικό προϊόν. 2. Πολιτική φαρμάκου χωρίς πολιτική έρευνας και ελέγχου ποιότητας δεν μπορεί να είναι αριστερή. 3. Πολιτική φαρμάκου που δεν στηρίζεται στα τρέχοντα επιστημονικά και θεραπευτικά δεδομένα υπηρετεί εξ ορισμού τα κυκλώματα εμπορίας και μόνον αυτά. 4. Στρογγυλέματα και ανοχές με τον φόβο ότι θα δυσαρεστηθούν επαγγελματίες υγείας ή ασθενείς που δεν αντιλαμβάνονται... δεν πρόκειται να οδηγήσουν παρά στην αναπαραγωγή της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Επίλογος: Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στον ευρωπαϊκό Τύπο (“Le Monde”, “Nouvel Observateur”, “The Guardian”) σειρά άρθρων που ως κεντρικό περιεχόμενό τους περιέγραφαν: α) Tην εκτίμηση ότι πάνω από 50% των φαρμάκων που κυκλοφορούν δεν είναι απαραίτητα, β) 5%-10% των φαρμάκων που κυκλοφορούν είναι δυνητικά επικίνδυνα, γ) 10%-20% των κυκλοφορούντων φαρμάκων είναι επίσημα αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας.

Επιπλέον και σΆ αυτό το παγκόσμιο επιστημονικό σύστημα δημοσιεύσεων έχουν διαπιστωθεί πριμοδοτούμενες έρευνες για τη δημιουργία φαρμακευτικών προϊόντων που παρουσιάζονται αποτελεσματικά ενώ δεν είναι ή, το αντίστροφο, έρευνες που αποδεικνύουν αναποτελεσματικότητα και που επιδιώκεται η εξουδετέρωσή τους με άλλες ασθενέστερης επιστημονικής ισχύος.

Στην πατρίδα μας, χρόνια πριν, επιστημονικοί θύλακοι αριστερής πολιτικής αντίληψης προσπάθησαν να αναδείξουν τα ανάλογα ευρήματα από τη διακίνηση του φαρμάκου στην Ελλάδα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ηττηθήκαμε. Τώρα που η Αριστερά είναι προ των πυλών δεν δικαιούμαστε να ηττηθούμε ξανά σε ό,τι αφορά το φάρμακο.

 

* Ο Δημήτρης Παρθένης είναι αγγειοχειρουργός, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton