"Νέφος αδιαφορίας" για την προστασία της δημόσιας υγείας
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/07/2012

Εγκληματική αδιαφορία επέδειξε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, αφήνοντας εκτεθειμένους στη φωτοχημική ρύπανση τα εκατομμύρια των πολιτών της Αττικής την περασμένη βδομάδα.

Το αποκορύφωμα ήταν την Πέμπτη, ημέρα όπου το όζον ξεπέρασε το όριο ενημέρωσης κοινού, τα 180 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, αγγίζοντας το όριο επιβολής εκτάκτων μέτρων (236 μικρογραμμάρια στους Θρακομακεδόνες, το μεσημέρι στις 2.00) τα 240 μικρογραμμάρια, εφόσον ξεπερνιέται επί τρεις συνεχόμενες ώρες.

Παρ' ότι η ΕΜΥ προέβλεπε συνθήκες καύσωνα, καθυστέρησε πάνω από δύο ώρες να πράξει ακόμη και τα αυτονόητα: να εκδώσει την ανακοίνωση για την προφύλαξη των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, ώστε να μείνουν σπίτια τους. Ξύπνησε εκ των υστέρων "παρακαλώντας θερμά" τους πολίτες να μην χρησιμοποιήσουν Ι.Χ., να μην διακινούνται βενζίνες, ο ανεφοδιασμός των αυτοκινήτων να γίνει μετά τη δύση του ήλιου και να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η λειτουργία μονάδων και επιχειρήσεων που εκπέμπουν οργανικούς πτητικούς υδρογονάνθρακες, (στεγνοκαθαριστήρια, επιμεταλλωτήρια, βαφεία κ.λπ.) και η χρήση των χρωμάτων που περιέχουν οργανικούς διαλύτες, κυρίως τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Συστάσεις που επανέλαβε και για το Σαββατοκύριακο.

Κι όμως το ΥΠΕΚΑ παραβιάζει το ίδιο την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 488 του 2011, η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2008/50, μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας), η οποία επιτάσσει την εξαντλητική ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του ΥΠΕΚΑ για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το όζον σχηματίζεται ως αποτέλεσμα αλυσίδας χημικών αντιδράσεων μεταξύ του οξυγόνου, πτητικών ενώσεων και οξειδίων του αζώτου υπό συνθήκες έντονης ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλών θερμοκρασιών.

Πηγές των ρύπων που συντελούν στη δημιουργία του όζοντος είναι τα οχήματα, εργοστάσια, χωματερές, χημικά διαλυτικά και πολλές άλλες μικρές πηγές, όπως βενζινάδικα κ.λπ. Η παραπάνω ΚΥΑ στο άρθρο 19 υπό τον τίτλο "απαιτούμενα μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ενημέρωσης ή συναγερμού", αναφέρει σαφώς ότι όταν σημειώνεται υπέρβασή τους, οι κατά τόπους περιφέρειες και το ΥΠΕΚΑ στην Αττική "οφείλουν να μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων η του Διαδικτύου".

Μάλιστα, ολόκληρο παράρτημα που συνοδεύει την ΚΥΑ, το XVI, περιγράφει τις υποχρεώσεις των αρμοδίων για την ενημέρωση του κοινού, στις περιπτώσεις που οι ρύποι, όχι μόνο το όζον, αρχίζουν να ξεπερνούν την οριακή τιμή ή το όριο ενημέρωσης κοινού, ανάλογα τον ρύπο. Αντιγράφουμε:

1. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν, ώστε να διατίθενται τακτικά στο κοινό ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις στο περιβάλλον των ρύπων που καλύπτονται από την παρούσα Οδηγία.

2. Οι κοινοποιούμενες συγκεντρώσεις γνωστοποιούνται ως μέσες τιμές για την αντιστοίχως ενδεδειγμένη περίοδο υπολογισμού του μέσου όρου. Οι πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον τα τυχόν επίπεδα που υπερβαίνουν τους στόχους ποιότητας του αέρα, συμπεριλαμβανομένων των οριακών τιμών, των τιμών στόχων, των ορίων συναγερμού, των ορίων ενημέρωσης ή των μακροπρόθεσμων στόχων για τον ελεγχόμενο ρύπο. Περιλαμβάνουν επίσης σύντομη αξιολόγηση ως προς τους στόχους ποιότητας του αέρα και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία ή, ανάλογα με την περίπτωση, στη βλάστηση.

3. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου, των σωματιδίων (τουλάχιστον ΑΣ10), του όζοντος και του μονοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον ενημερώνονται τουλάχιστον άπαξ ημερησίως και, ει δυνατόν, σε ωριαία βάση. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις του μολύβδου και του βενζολίου στο περιβάλλον, που υποβάλλονται με τη μορφή μέσης τιμής για το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενημερώνονται ανά τρίμηνο και, ει δυνατόν, ανά μήνα.

4. Το ΥΠΕΚΑ και περιφερειακές αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τις διαπιστωνόμενες ή τις προβλεπόμενες υπερβάσεις των ορίων συναγερμού και των επιπέδων ενημέρωσης. Μεταξύ των παρεχόμενων λεπτομερειών περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) Πληροφορίες για την ή τις παρατηρούμενες υπερβάσεις:

- τοποθεσία ή περιοχή της υπέρβασης,

- είδος του ορίου ως προς το οποίο σημειώθηκε υπέρβαση (ενημέρωσης ή συναγερμού),

- χρόνος έναρξης και διάρκεια της υπέρβασης,

- μέγιστη συγκέντρωση 1 ώρας και, επιπλέον, μέγιστη μέση συγκέντρωση 8 ωρών για το όζον.

β) Πρόβλεψη για το επόμενο απόγευμα/την ή τις επόμενες ημέρες:

- γεωγραφική περιοχή της αναμενόμενης υπέρβασης του ορίου ενημέρωσης ή / και του ορίου συναγερμού,

- αναμενόμενη μεταβολή των συγκεντρώσεων (βελτίωση, σταθεροποίηση ή επιδείνωση), καθώς και λόγοι της μεταβολής αυτής.

γ) Πληροφορίες για την επηρεαζόμενη ομάδα πληθυσμού, τις πιθανές επιδράσεις στην υγεία και τη συνιστώμενη συμπεριφορά:

- πληροφορίες για τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε κίνδυνο,

- περιγραφή πιθανών συμπτωμάτων,

- μέτρα προφύλαξης που συνιστάται να ληφθούν από την ενδιαφερόμενη ομάδα πληθυσμού,

- πού μπορούν να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες.

δ) Πληροφορίες για προληπτικά μέτρα μείωσης της ρύπανσης ή / και της έκθεσης σε αυτήν: αναφορά των κύριων τομέων προέλευσης της ρύπανσης, συστάσεις για δράση με στόχο τη μείωση των εκπομπών.

ε) Σε περίπτωση προβλεπόμενων υπερβάσεων, το κράτος - μέλος λαμβάνει μέτρα, ώστε κατά το δυνατόν να γνωστοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες.

Για την ιστορία, από το 1985, την περίοδο Τρίτση, καθημερινά εκδίδονταν από το ΥΠΕΧΩΔΕ αναλυτικό δελτίο τιμών για την κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Καλή πρακτική, που το 2010 καταργήθηκε. Ανακοινώνονται πλέον μόνον οι υπερβάσεις του όζοντος εκ των υστέρων και όχι προληπτικά...

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton