Δεύτερη ευρωκαταδίκη για τη διαχείριση των νερών
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/04/2012

Νέα καταδίκη, δεύτερη κατά σειρά, για παραβίαση της Οδηγίας - πλαίσιο 2000/60, που επιτάσσει την ορθολογική διαχείριση των νερών και έχει τεθεί σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2000, εισέπραξε η Ελλάδα. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε χθες ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της καθώς μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 δεν είχε θεσμοθετήσει διαχειριστικά σχέδια για τις λεκάνες απορροής ποταμών ούτε είχε αποστείλει αντίγραφα αυτών των σχεδίων έως τις 22 Μαρτίου 2010.

Η Οδηγία ορίζει ότι «τα κράτη - μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι καταρτίζεται σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους». Στο έδαφος της Eλλάδας υπάρχουν 14 Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμών, 5 εκ των οποίων είναι διεθνείς (με FYROM, Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία). Επιπλέον παραβιάζει και άλλη πρόβλεψη της Οδηγίας για εκκίνηση της διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού και τις σχετικές διαβουλεύσεις σε σχέση με τα Προσχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2008. Προ της παραμποπής στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της προδικαστικής διαδικασίας, το ΥΠΕΚΑ είχε απαντήσει (6 Απριλίου 2010) στην Κομισιόν ότι τα διαχειριστικά σχέδια "δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τον Μάρτιο του 2012" και ότι οι διαδικασίες πληροφόρησης του κοινού και των διαβουλεύσεων για τα προσχέδια διαχείρισης "επρόκειτο να κινηθούν από τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2011".

Η προηγούμενη ευρωκαμπάνα είχε... ηχήσει στις 31.1.2008. Το ΔΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα διότι "μη εκπονώντας, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού η οποία ευρίσκεται στο έδαφός της, ανάλυση των χαρακτηριστικών της, επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων II και III της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 1 της Οδηγίας αυτής, ενώ, μη υποβάλλοντας συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις αναλύσεις που απαιτούνται από τη διάταξη αυτή, παρέβη και τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 15, παράγραφος 2 της εν λόγω Οδηγίας".

 • Ετικέτες άρθρου
 • Νερό
 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton