Άθλιες επιδόσεις στην εφαρμογή των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος
Σταυρογιάννη Λ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/01/2012

Την τρίτη χειρότερη θέση κατέχει σταθερά η χώρα μας μεταξύ των 27 κρατών - μελών της Ε.Ε., με 24 υποθέσεις ανοιχτές για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εκ των οποίων οι 6 είναι καταδικαστικές αποφάσεις και εκκρεμεί συμμόρφωση. Παρά ταύτα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πρωτοστατούντος του υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου, με τη συνδρομή του αναπληρωτή υπουργού Ν. Σηφουνάκη, πρωτόγνωρη απορρύθμιση που κατεδαφίζει τα λιγοστά περιβαλλοντικά κεκτημένα (εκπτώσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, νομιμοποίηση επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας, επιβράβευση και διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και παράνομων χρήσεων οπουδήποτε, ακόμη και εντός δασικών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών...) και οδηγεί και σε περιβαλλοντική χρεωκοπία... Απορρύθμιση την οποία επικροτεί η Ε.Ε. ως μέλος της τρόικας των δανειστών.

Η Ελλάδα αντιμέτωπη με 24 ανοιχτές υποθέσεις για παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ήδη εκκρεμεί η συμμόρφωση με 6 καταδίκες σε βασικούς τομείς διαχείρισης κάθε είδους αποβλήτων (οικιακά, επικίνδυνα, αστικά λύματα) και προστασίας της φύσης. Στον κατάλογο των 24 υποθέσεων δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμότητες που αφορούν εναρμόνιση με Οδηγίες των οποίων η προθεσμία ενσωμάτωσης έχει εκπνεύσει προ πολλού. Η εικόνα των 24 εκκρεμοτήτων, αποκλειστικά και μόνον στο κεφάλαιο εφαρμογής των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, μέχρι τέλος Νοεμβρίου και με το τσουνάμι της απορρύθμισης να εντείνεται, ανά στάδιο (προδικαστικό, επιστολή όχλησης - διερεύνηση παραβίασης, προειδοποιητική επιστολή - πιστοποίηση παραβίασης, αιτιολογημένη γνώμη - κλήση για συμμόρφωση πριν από την απόφαση για προσφυγή στο δικαστήριο) και μετά την πρώτη καμπάνα έχει ως εξής:

 

Καταδίκες

* Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου - συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο. Εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΚ της 24ης Ιουνίου 2004 (υπόθεση C-119/02) λόγω έλλειψης συστήματος συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου (κατά παράβαση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα).

* Παράνομες χωματερές: Εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 2005 (υπόθεση C-502/03). βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Τα κράτη - μέλη υποχρεούνται να καθορίζουν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα διάφορα είδη άγριων πτηνών (μέρος του δικτύου Natura 2000). Συμπληρωματική προειδοποιητική (πρώτη καταδίκη 25/10/2007).

* Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Έως τις 31.12.2000 24 οικισμοί δεν διέθεταν ούτε δίκτυα αποχέτευσης ούτε βιολογικούς καθαρισμούς για τα λύματά τους. Η πρώτη καταδίκη εκδόθηκε στις 25.10.2007.

* Νομική Προστασία Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Άγριων Πτηνών (καταδίκη 11/12/2008).

* Απουσία κατάλληλου σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης για παραβίαση των Οδηγιών σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα. Καταδίκη 10.9.09.

* Εφαρμογή της Οδηγίας 2008/1, IPPC, για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στις βιομηχανίες, η οποία απαιτεί πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας.

 

Προσφυγή στο Δικαστήριο

* Κατάρτιση και αποστολή σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών.

* Ελλιπής προστασία της λίμνης Κορώνειας

 

Αιτιολογημένη γνώμη

* Αυτοκινητόδρομος Πύργος - Τσακώνα, παραβίαση της Οδηγίας 92/43 για τους οικοτόπους στην περιοχή Καϊάφα.

* Απαιτήσεις εφαρμογής Οδηγιών 96/62, 1999/30, 2008/50 περί ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

*Εσφαλμένη εφαρμογή άρθρου 5 οδηγίας 91/676 για την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

 

Προειδοποιητικές επιστολές

* Χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Λακωνία σε περιοχή Νatura 2000, εστάλη και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή.

* Λειτουργία ΧΥΤΑ Κορίτιανης στη Θεσπρωτία.

* Λειτουργία ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου.

* Εξόρυξη αδρανών υλικών σε λατομείο στην Κάσο.

* Λειτουργία ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι Κέρκυρας.

* Κατασκευή Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65).

* Περιορισμός των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.

* Μη ορθή λειτουργία βιολογικών καθαρισμών σε οικισμούς.

* Λειτουργία ΧΥΤΑ Κιάτου.

* Εσφαλμένη εφαρμογή των άρθρων 3 &5 της Oδηγίας για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Επιστολές όχλησης: Εκτροπή ποταμού Αχελώου (χρονολογείται από τις αρχές του 2008), λειτουργία ΧΥΤΑ Κατερίνης και προστασία ειδών προτεραιότητας και θαλάσσιας χελώνας Cαrreta-Caretta στην Κυπαρισσία σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας.

 

Κατάταξη χωρών επί συνόλου καταγγελιών (Νοέμβριος 2011)

Θέση Χώρα Καταγγελίες
1 Ιταλία 40
2 Ισπανία 27
3 Ελλάδα 25
4 Πορτογαλία 23
5 Τσεχία 21
6 Πολωνία 19
7-8 Βουλγαρία 17
7-8 Ιρλανδία 17
9 Γαλλία 15
10 Βέλγιο 13
11-12 Ηνωμένο Βασίλειο 11
11-12 Κύπρος 11
13 Ουγγαρία 10
14 Σουηδία 9
15-16-17 Γερμανία 8
15-16-17 Λουξεμβούργο 8
15-16-17 Σλοβακία 8
18-19-20 Δανία 7
18-19-20 Ρουμανία 7
18-19-20 Σλοβενία 7
21-22-23 Αυστρία 6
21-22-23 Μάλτα 6
21-22-23 Φινλανδία 6
24-25 Λεττονία 5
24-25 Λιθουανία 5
26 Εσθονία 3
27 Ολλανδία 2

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton