Άλλη μια φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/02/2010

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οδηγείται εκ νέου η Ελλάδα για δύο παραβιάσεις της νομοθεσίας περιβάλλοντος. Η πρώτη αφορά κακή εφαρμογή της οδηγίας IPPC για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης. Καθιερώνει σύστημα χορήγησης περιβαλλοντικής άδειας εγκαταστάσεων, το οποίο περιλαμβάνει: αίτηση άδειας, ολοκληρωμένη προσέγγιση της έκδοσης αδειών, αποφάσεις, όρους της άδειας, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, επανεξέταση, αναπροσαρμογή και τήρηση των όρων της άδειας. Άρα πιο αυστηρούς όρους λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η προθεσμία για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων έληξε στις 30 Οκτωβρίου 2007. Στις 13 Νοεμβρίου 2007 η Επιτροπή ζήτησε από όλα τα κράτη μέλη συνολικό αριθμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αριθμό περιβαλλοντικών αδειών που εκδόθηκαν για πρώτη φορά ή επανεξετάστηκαν.

Σύμφωνα με την απάντηση των ελληνικών αρχών στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής περίπου 47% των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα (148 από τις 317) δεν διαθέτουν άδεια IPPC. Ως εκ τούτου, σημειώνεται στο δικόγραφο, "Η Ελληνική Δημοκρατία ομολογεί ότι εξακολουθεί να επιτρέπει τη λειτουργία μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων IPPC, χωρίς να χορηγεί κατάλληλες περιβαλλοντικές άδειες".

Η δεύτερη υπόθεση σχετίζεται με τη γνωστή πρακτική: να εκπνέει η προθεσμία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και η εναρμόνιση να γίνεται ύστερα από καταδίκη ή εκκίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει.

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές στήλες, τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όριζε το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2008 τα κράτη μέλη να έχουν εφαρμόσει νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πράξεις συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία. Αυτή ρυθμίζει τα της διάθεσης στην αγορά των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και καθορίζει τις διαδικασίες που αφορούν τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και τη διάθεση των αποβλήτων τους. Η Επιτροπή -μέχρι την κατάθεση της προσφυγής- "δεν ενημερώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία σχετικά με τις διατάξεις αυτές" και ζητεί από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την ανωτέρω οδηγία.

 

Λ. ΣΤ.

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton