Οι κοινοτικοί πόροι για το περιβάλλον επενδύθηκαν σε "αέρα κοπανιστό"
Σταυρογιάννη Λ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/06/2009

Ουδεμία δομή και υποδομή δεν αφήνει πίσω του και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ 2000-2006 ΓΚΠΣ) ούτε καν στο επίπεδο καταγραφής των προβλημάτων, π.χ. δίκτυο μέτρησης της ποιότητας των υδάτων ποταμών, λιμνών κ.λπ., δημιουργίας δικτύου μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα εκτός Αθήνας πόσο μάλλον στην προώθηση κ;αι εφαρμογή του σχεδιασμού, της ανακύκλωσης, της προστασίας του φυσικού πλούτου...

Παρότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τόσο τις καταστροφικές φωτιές του 2007, αλλά και την οικονομική κρίση για να λάβει παράταση έως το τέλος του χρόνου όταν κανονικά όφειλε να κλείσει πριν από δύο χρόνια, ξεχειλίζει από την παραγωγή πλήθους μελετών, έργων μικρών και “μικρούτσικων” ανάλογα των αιτημάτων της πελατείας, επιχειρησιακών σχεδίων που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ αλλά θα εμφανίζονται στην Ε.Ε. ως μέτρα αλλά και διάφορες εκκρεμότητες της γραμματείας δημοσίων έργων για επείγοντες καθαρισμούς ρεμάτων...

Και το σημαντικότερο κατακερματισμένο με έναν απίστευτο αριθμό δικαιούχων από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, άλλων υπουργείων, την τροχαία, την πυροσβεστική, περιφέρειες, νομαρχίες και εκατοντάδες δήμους. Ο αρχικός προϋπολογισμός του από 677 εκατ. ευρώ το 2001 συρρικνώθηκε στα 522 εκατ., αφού “έφυγαν” στην πορεία τα 50 εκατ. που προορίζονταν για το Κτηματολόγιο η κατά την αναθεώρηση του προγράμματος στο τέλος του 2006 η δημόσια δαπάνη μειώθηκε από 552 εκατ. ευρώ σε 522 εκατ. με την κοινοτική συνδρομή σταθερή, 398 εκατ. Για την ιστορία, το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα των δημοσίων έργων “οδικοί άξονες, λιμάνια, αστική ανάπτυξη αγγίζει τα 6 δισ. ευρώ...

Ούτε οι παρατάσεις όμως ούτε η “φτήνεια” των ενταγμένων έργων “έδωσαν” αέρα στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα πρακτικά της ένατης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ (9 Απριλίου), λίγους μήνες πριν την εκπνοή του, το ποσοστό απορρόφησης παραμένει 89, 05 % το οποίο αντιστοιχεί σε 465 εκατ. ευρώ. Το μοναδικό έργο που ξελασπώνει το πρόγραμμα είναι αυτό του ταμιευτήρα της Κάρλας με κόστος 115,107 εκατ. ευρώ, αρμοδιότητας όμως της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων, πρωτίστως παραγωγικό για άρδευση και ενίσχυση της υδροδότησης του Βόλου. Τεμαχισμένο σε 9 έργα και άνω των 30 “υποέργων” έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση και στο ΕΣΠΑ (2007-20013).

Από τα 627 ενταγμένα έργα μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί 279 και άλλα 340... βρίσκονται στον δρόμο. Εξ αυτών έξι μεταφέρονται στο ΕΣΠΑ, δύο απεντάσσονται, για 148 θα έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μέχρι τα τέλη Ιουνίου κατά τον προγραμματισμό και τα υπόλοιπα μέχρι 30.12.09. Συνολικά απεντάχθηκαν 35 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 14.487 εκατ., είτε διότι οι δαπάνες δεν ήταν επιλέξιμες (δεν τα χρηματοδοτούσε η κοινότητα), όπως οι τουλάχιστον δέκα μελέτες πολεοδόμησης οι οποίες είχαν κατακλύσει το ΕΠΠΕΡ του Β' ΚΠΣ, είτε διότι εντοπίσθηκαν προβλήματα στην εξέλιξή του ή απλώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

Στα αζήτητα έμεινε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για την οργάνωση των χρήσεων γης, όπως και ο καθορισμός προδιαγραφών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων.

Έργο... η φιλοξενία σεμιναρίων

Από το ΕΠΠΕΡ χρηματοδοτήθηκε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, η έδρα του, η Βίλα Καζούλη, είχε αποκατασταθεί από το Β' ΚΠΣ (για κάποιο διάστημα έμεινε το κτίριο κενό ...χωρίς αξία χρήσης!). Ως απολογισμός των ελάχιστων δραστηριότητων του (σκοπός του υποτίθεται είναι η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας, συμβολή στη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής) χαρακτηρίζεται η συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις για θέματα που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, την προστασία των υγροτόπων αλλά και η φιλοξενία επιστημονικών σεμιναρίων! Ο εξοπλισμός και λειτουργία της ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος επίσης χρηματοδότηθηκε και, αφού δεν υπάρχει άλλο σοβαρό “πράσινο” έργο προς επίδειξη, παρουσιάζεται αναλυτικά ο αρθμός των 971 αυτοψιών, οι οποίες γίνονται εκ των υστέρων, κατά κανόνα ελλείψει και προσωπικού.

Βιομηχανία μελετών και μικροεργολαβιών

Στον κατάλογο των 279 ολοκληρωμένων έργων, προϋπολογισμού 147 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση τουλάχιστον 60 χωματερών, ο έλεγχος διαρροών και ηλεκτρονικής διαχείρισης δικτύων ύδρευσης σε τουλάχιστον δέκα δήμους ανά την επικράτεια, προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ακτών διαφόρων νομαρχιών, αμέτρητων διαμορφώσεις πλατειών και οδών, αποκαταστάσεις κτιρίων αλλά και ανακατασκευές οδοστρωμάτων! Το φτιασίδωμα, π.χ. πλατεία Συντάγματος, διαφόρων οδών, π.χ. Ιπποκράτους, λόγω Ολυμπιάδας 2004, χρηματοδότήθηκε επίσης από το ΕΠΠΕΡ. Αλλά και οι μελέτες για το εθνικό χωροταξικό και τα ειδικά πλαίσια, αμέτρητες τμηματικές διευθετήσεις χειμάρρων αλλά και μελέτες για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των οποίων η τύχη αγνοείται... κατά την καλή πρακτική δεκαετιών. Αφορούσαν την Αθήνα, τα Χανιά, τη Λάρισα, τον Βόλο, τα Ιωάννινα, τη Μυτιλήνη, τη Μεγαλόπολη, Κοζάνη-Πτολεμαίδα, Ασπρόπυργο κ.ά.

Πάρτε κόσμε... ή βατοπεδινά πράσινα μαγειρεία

Οι πόροι του ΕΠΠΕΡ σπαταλήθηκαν, όπως προκύπτει από τους καταλόγους ελέγχου πληρωμών για διάφορες εργασίες - ρουσφέτια, που ουδεμία σχέση έχουν με προστασία του περιβάλλοντος ή για να καλυφθούν υπαρκτά κενά άλλων υπηρεσιών. Π.χ. η ανάπλαση Βόρειας Πτέρυγας και Περιβάλλοντος Μονής Βατοπεδίου με προϋπολογισμό 1, 8 εκατ. ευρώ, προσθήκη συνοδικού άλλα 1.375.325 και αποκατάσταση κτιρίων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, περιλαμβανομένων και των μαγειρείων, με άλλες 426.349 ευρώ. Κι όμως, για τη μείωση της ηχορρύπανσης σε εθνική κλίμακα μέτρο 4.2 του προγράμματος "δράσεις που αφορούν κυρίως στην χαρτογράφηση των επιπέδων θορύβου, σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα, την εκπόνηση προγραμμάτων για τη μείωση των επιπέδων θορύβου και δράσεις αντιθορυβικής προστασίας, κατασκευή ηχοπετασμάτων, δενδροφυτεύσεις" το προβλεπόμενο συνολικό κόστος είναι μόνον 2,755 εκατ. ευρώ.

Στο ΕΠΠΕΡ εντάχθηκε και η προμήθεια 90 τεμαχίων στολών προστασίας από χημικά, προμήθεια εξοπλισμού πυροσβεστικού σώματος για τη διαχείριση βιομηχανικού κινδύνου, 50 τεμαχίων φορητών πυροσβεστήρων υψηλής πίεσης. Στο μέτρο για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης “προμήθεια περιπολικών οχημάτων, εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας, δικύκλων μοτοσικλετών”, προϋπολογισμού 1.285.330 ευρώ, όταν η αστυνόμευση του μικρού δακτυλίου έχει ξεπέσει ή όταν δεν ελέγχεται το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων ούτε στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.

Περιλαμβάνονται ακόμη τα έξοδα για τους εορτασμούς της Ημέρας Περιβάλλοντος για τα έτη 2004 και 2005, παραγωγής τηλεοπτικού σποτ για το δίκτυο Natura 2000, όπως και προμήθειας σακιδίων και γραφικής ύλης με το... λογότυπο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αλλά και για τη “δημοσιότητα” του προγράμματος “υπεγράφη στις 12.3.2008 η σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και της TEAM ATHENS Α.Ε., προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ με αντικείμενο “δημοσιότητα , προβολή, πληροφόρηση - προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης”.

Μεταξύ των... υποδράσεων, η παραγωγή και προβολή ραδιοφωνικών μηνυμάτων σε 44 πανελλαδικούς και περιφερειακούς σταθμούς, τηλεοπτικών σε 39 σταθμούς και παραγωγή και καταχώρηση μηνυμάτων σε 188 εφημερίδες πανελλήνιας και επαρχιακής κυκλοφορίας και σε περιοδικά ειδικού τύπου τον Δεκέμβριο του 2008.

 • lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • lisseur ghd
 • ghd pas cher
 • achat Sac louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • sac louis vuitton soldes en ligne
 • chaussures semelle rouge pas cher
 • Sacs Louis Vuitton Pas Cher En Ligne
 • christian louboutin pas chere
 • air jordan 11 pas cher
 • louboutin femme escarpin pas cher
 • christian louboutin pas cher
 • air jordan 6 femme pas cher
 • Air Jordan Pas Cher Magasin
 • Sac louis vuitton Pas Cher Magasin
 • Vente Sac louis vuitton soldes
 • Vente sac louis vuitton
 • air jordan 11 pas cher
 • air jordan 6 retro
 • achat sac louis vuitton